รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทย-ออสเตรเลีย กระชับความสัมพันธ์และเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทุกด้าน ไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ เพื่อฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย ในปีหน้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con