รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สานต่อบทบาทโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ จากการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con