รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ศุภมาส” หารือ อ หนุนพัฒนากำลังคนผ่าน “สถาบันโคเซ็น” พร้อมสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่และสร้างสังคมที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con