รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช.สธ. เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พร้อมถวายราชสดุดี เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con