รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนกีฬา เป็น Soft Power ของประเทศ เดินหน้าโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจทันที ภายใน 2 เดือน จะเริ่มทยอย “จับคู่” นายกฯ ย้ำปัจจัยสนับสนุนยึดหลักความเป็นสากลของกีฬา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con