รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ เชื่อมั่นว่าจะสำเร็จหากทุกส่วนร่วมมือกัน พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con