รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น-มอบเงินบริจาค 45,000 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดหาสิ่งของที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็ก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con