รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พิมพ์ภัทรา ลงเหมืองชุมพร ชมต้นแบบเหมืองแร่สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ดูแลสู่ชุมชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con