รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา ถกภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เสริมแกร่ง 3 กลุ่มอุตฯ เหมืองแร่-ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป-ปาล์มน้ำมันและยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเร่งเพิ่มทักษะด้านการประกอบการ สร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con