รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“สุริยะ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมสั่งการซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคมอำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con