รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรงงยุติธรรม มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๖ กระตุ้นทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con