รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มุ่งส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con