รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) มุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con