รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลแถลงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ครม. วันที่ 13 กันยายน 2566

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con