รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con