รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ก.อุตฯ (MIND) นัดหารือ ก.พ.ร. ร่วมกำหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาระบบราชการสู่ Digital และ Open Government

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con