รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดแรงงาน สั่ง กสร. กับ สปส. หาสาเหตุพร้อมช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลเต็มที่ เหตุสารแอมโมเนียรั่วทำลูกจ้างหมดสติ อพยพนับร้อย จ.สงขลา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con