รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มหาดไทยเสริมสร้างพลังความร่วมมือ หลอมรวมพลัง “ทีมมหาดไทย” สร้าง Partnership มุ่งบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con