รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. มอบที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่เมืองบั้งไฟ ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้ CLM อำเภอมหาชนะชัย เน้นย้ำ ความต่อเนื่องคือพลัง มุ่งขยายผล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con