รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​วธ.ปลื้มงานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมผลักดัน Soft Power ของไทย-ทุนทางวัฒนธรรม-ศิลปินพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมงานวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con