รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2565 รวม 36 รางวัล ชื่นชมรัฐวิสาหกิจมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con