รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อธิบดี กพร. ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องมือทำกินให้กำลังใจกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดชลบุรี -ฉะเชิงเทรา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con