รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงคมนาคม ให้สมาคมผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ เข้าพบ เพื่อร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con