รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) อวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้ปฏิบัติศาสนากิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บรรลุผลสำเร็จตาม้เจตนารมณ์ทีตั้งมั่นไว้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con