รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตรฯ เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำเมืองท่องเที่ยว หนุนไทยเป็น “ศูนย์กลางผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ” พร้อมผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและมีหน่วยงานรองรับตรง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con