รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงปัญหาไกด์เถื่อนแย่งอาชีพมัคคุเทศก์ไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con