รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con