รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ มุ่งส่งเสริมการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ใช้เทคโนโลยีผ่านระบบ “Marine GI Portal Platform” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con