รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ธนกร” ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก้ปัญหาสถานการณ์น้ำ บูรณาการหน่วยงานเชิงรุก ตามแนวคิด นายกฯ ผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con