รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดูแลนักท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con