รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เลื่อนบังคับใช้มาตรา 22-25 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหาย มีผล 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con