รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตร ฯ พอใจการยกระดับจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน คืบแล้วเกือบ 80,000 รายใน 70 จังหวัด ย้ำรัฐบาลจะทำต่อ กระจายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอย่างสมดุล มุ่งความยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con