รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีเกษตรฯ ให้ความสำคัญแก่บุคลากรในสังกัด ถือเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con