รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมเจ้าท่ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกรณีเรือนำเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก เรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราสูงกว่าปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con