รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.อนุมัติเพิ่มจำนวนนิสิตตามโครงการเพชรในตม จากเดิม 45 คน เป็น 161 คน เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con