รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.ให้ความเห็นชอบต่อร่างจดหมายสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con