รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลปัตตานี เพิ่มเติมวงเงินงบประมาณเป็น 356.6 ล้านบาท เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con