รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติ 3,092.72 ล้านบาท ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน ใน 48 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2565 เน้นย้ำดำเนินการอย่างเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con