รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 ชื่นชมการสร้างสรรค์ ต่อยอด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con