รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท. เดินหน้าขยายผล "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)" ที่มีกว่า 7.3 ล้านคนทั่วประเทศ เสริมพลังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนในชุมชน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน สร้างชุมชนจิตอาสา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con