รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​สำนักงานการบินพลเรือน อนุญาตให้ใช้ผู้โดยสารเครื่องบินใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เเสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศได้ โดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con