รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะและสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อร่วมหารือถึงปัญหาความเดือดร้อน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con