รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กฯ เห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเงินและนวัตกรรม พร้อมขยายความร่วมมือในกรอบไตรภาคีและพหุภาคี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con