รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.ชูแผนตรวจราชการ ปี 66 เน้นบูรณาการสำนักนายก-ทุกกระทรวง ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยกระดับงานศิลปะและวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ระดับชาติและนานาชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con