รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“อนุทิน” เตรียมลงนามร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดสันนิษฐานมีไว้ครอบครองเพื่อเสพ “ยาบ้าไม่เกิน 1 เม็ด” ดูแลบูรณาการทั้งบังคับใช้กฎหมายและสาธารณสุข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con