รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con