รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.สุชาติ มอบเลขาฯสุเทพ เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con