รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ขอบคุณรัฐบาลผ่าน รมต.อนุชา ที่ช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินครู แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ พร้อมร่วมมือสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con