รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ชื่นชมเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์สืบสาน ขอทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con