รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con